Procés d’admissió

Admissió per a etapa privada (1r cicle d’Ed. Infantil i Batxillerat)

Per a les etapes educatives privades (Educació Infantil, Educació Primària i ESO), el procés s’haurà d’atenir al calendari i normativa fixats per la Comunitat de Catalunya.

Els passos són:

Entrega de la sol·licitut de plaça al Col·legi

Publicació de les llistes provisionals i definitives al Col·legi

Matriculació

Admissió per a etapa concertada

Per a l’etapa concertada de Batxilerat, el procés consta de tres fases:

Recollida i entrega de la documentació de sol·licitut de plaça al Col·legi

Concertar entrevista amb l’alumne amb Coordinador o Cap d’Estudis de Batxillerat

Confirmació d’admissió i formalització de matrícula