Reglament

Normes de Convivència

Aquest document pretén ser una guia bàsica del calendari i la normativa de l’àmbit escolar per al professorat i els alumnes. L’objectiu d’aquest és facilitar la dinàmica de la vida del centre.

Pel que fa al calendari s’inclouen entre altres, les dates d’exàmens d’avaluació i el lliurament de butlletins de notes, a més de les activitats previstes i programades abans de l’inici de curs.

Una part important del document que presenta novetats respecte a cursos anteriors és el capítol II referent als criteris acadèmics, on s’especifiquen els percentatges de cada avaluació i el valor afegit que representa la nota d’actitud.

Finalment, l’últim apartat referent a la normativa de convivència i ús d’instal·lacions presenta també novetats.

I. Calendari

A. Calendari acadèmic

Avaluacions ESO i Batxillerat

1er periode evaluatiu 12 setembre – 5 desembre
Exàmens 30 novembre – 5 desembre
Lliurament de butlletins 18 desembre
2n periode evaluatiu 11 desembre – 13 març
Exàmens 8 març – 13 març
Lliurament de butlletins 23 març
3er periode evaluatiu 14 març – 22 juny
Exàmens 2n Batxillerat 14 maig – 18 maig
Lliurament de butlletins 25 maig
Exámenes ESO i 1r Batxillerat 15 juny -20 juny
Lliurament de butlletins 28 juny
Publicació activitats reforç estiu 29 juny
Preparació PAU
Classes de preparació extraordinàries 22 maig – 8 juny
PAU 12- 14 juny
Proves extraordinàries
Matèries pendents de 1r Batxillerat 5 i 6 abril
Matèries pendents de 2n Batxillerat 15 juny -20 juny
Proves extraordinàries ESO i Batxillerat 3-4 setembre
Lliurament de butlletins 6 setembre

B. Calendari d’activitats

Calendari lectiu – no lectiu

Dilluns 12 de setembre Inici de curs.
Dilluns 25 setembre La Mercè (Festa Local)
Dijous 12 d’octubre Nostra Senyora del Pilar.
Divendres 13 d’octubre Festiu (lliure disposició del centre).
Dimecres 1 de novembre Festiu de Tots Sants.
Dimecres 6 de desembre Festiu Constitució española.
Dijous 7 de desembre Festiu (lliure disposició del centre).
Divendres 8 de desembre Festiu Immaculada Concepció.
Divendres 22 de desembre Últim dia lectiu abans de Nadal.
Dilluns 8 de gener Inici classes 2n trimestre.
Divendres 23 de març Últim dia lectiu abans de Setmana Santa.
Dimarts 3 d’abril Primer dia lectiu després de Setmana Santa.
Dilluns 30 d’abril Festiu (lliure disposició del centre).
Dimarts 1 de maig Festiu Sant Josep Obrer.
Dilluns 21 de maig Festa local, 2ª Pasqua.
Divendres 22 de juny Últim dia lectiu del curs.

Primer trimestre

1r trimestre: Estada a Irlanda alumnes de 2n, 3r i 4t ESO.

6 de setembre: Reunió de pares de 4t ESO i Batxillerat a les 20h.

5 de setembre: Reunió de pares de 1r, 2n, 3r ESO a les 20h.

21 i 22 de setembre: convivència tutorial 1r ESO.

28 – 30 de setembre: viatge cultural a Madrid (2n Batxillerat Història de l’Art).

13 de desembre: Lliurament del treball de recerca. (2n Batxillerat).

11-15 de desembre: Work Experience (1r Batxillerat).

18 al 21 de desembre: viatge cultural a Roma (2n Batxillerat Història de l’Art).

Segon trimestre

13 de Gener: Lliurament definitiu Treball de Recerca (2n Batxillerat)

A determinar 3ª o 4ª setmana de gener: viatge cultural al CERN de Ginebra, Suïssa (2n Batxillerat Ciències).

23-25 ??de març: viatge cultural a París (2n Batxillerat Història de l’Art).

A determinar, darrera setmana de març o primera d’abril: viatge cultural a Brussel·les (2n Batxillerat Economia).

3-7 abril: a determinar, intercanvis 2ª llengua estrangera 4t ESO.

Tercer trimestre

18-21 d’abril: Crèdits de Síntesi 1r i 2n d’ESO.

2-5 de maig: Crèdit de Síntesi 3r ESO i Treball de recerca de 4t.

A determinar: peregrinació pastoral.

25 de maig: Graduació 2n Batxillerat.

8 de juny: Confirmació (data proposada al Sr. Arquebisbe).