fbpx

Batxillerat Ciències,
Tecnologia i Salut

"Aprendre a viure"

Modalitat de Ciències

Aquest itinerari seria el considerat de “ciències pures”. Va orientat a aquell alumne al qual li agradi el món científic. Transcorre a través d’allò que és fonamental en la ciència, i permet accedir a les carreres “clàssiques” de Ciències (Matemàtiques, Física, Química) i les d’Enginyeria (Informàtica, Industrial, Química, Telecomunicacions). L’alumne que vulgui fer aquest itinerari ha de tenir interès per les Matemàtiques, gust per comprendre els fenòmens físics i químics, inquietud per a saber el perquè de les coses i ganes de conèixer amb més profunditat la realitat que ens envolta.

Modalitat de Salut

En aquest itinerari els alumnes es preparen més específicament per als estudis relacionats amb l’entorn natural i l’estudi dels éssers vius. L’alumne que vulgui cursar aquest itinerari ha de tenir interès i condicions per a les Matemàtiques, agradar-li els fenòmens químics, ganes de conèixer amb més profunditat la realitat natural que ens envolta així com la descripció biològica dels éssers vius. Aquest itinerari obre les portes als estudis que van des de la Medicina fins a les Ciències del Medi Ambient, passant per la Biologia, la Química, la Veterinària, la Farmàcia…

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Matèries de Modalitat

C1

Matemàtiques

Biologia

Quimica

Fisica

C2

Matemàtiques

Fisica

Quimica

Economia

C3

Matemàtiques

Fisica

Tecnologia i Enginyeria

Economia

C4

Matemàtiques

Fisica

Tecnologia i Enginyeria

Quimica

C5

Matemàtiques

Fisica

Tecnologia i Enginyeria

D. Tècnic

C6

Matemàtiques

Fisica

Quimica

Psicologia

Matèries optatives

Arran de la Nova Llei orgànica 3/2020 (LOMLOE) oferim per als alumnes de la modalitat Humanitats les següents assignatures.

OPTATIVA 1
ANUAL

Matemàtiques aplicades

MACSS Aplicades

Llatí

Dibuix artístic

OPTATIVA 2
TRIMESTRAL

Reptes científics (B y G)

Reptes científics (F i T)

Empresa

Bases cult. artístiques

Creació literària

Fts. Culturals del s.XX

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.