Modalitat de Ciències,
Tecnologia i Salut

"Aprendre a viure"

Modalitat de Ciències

Aquest itinerari seria el considerat de “ciències pures”. Va orientat a aquell alumne a qui li agradi el món científic. Transcorre a través d’allò que és fonamental en la ciència, i permet accedir a les carreres “clàssiques” de Ciències (Matemàtiques, Física, Química) i les d’Enginyeria (Informàtica, Industrial, Química, Telecomunicacions). L’alumne que vulgui fer aquest itinerari ha de tenir interès per les matemàtiques, gust per comprendre els fenòmens físics i químics, inquietud per saber el perquè de les coses i ganes de conèixer amb més profunditat la realitat que ens envolta.

Modalitat de Salut

En aquest itinerari els alumnes es preparen més específicament per als estudis relacionats amb l’entorn natural i l’estudi dels éssers vius. L’alumne que vulgui cursar aquest itinerari ha de tenir interès i condicions per a les Matemàtiques, agradar-li els fenòmens químics, ganes de conèixer amb més profunditat la realitat natural que ens envolta així com la descripció biològica dels éssers vius. Aquest itinerari obre les portes als estudis que van des de la medicina fins a les Ciències del Medi Ambient, passant per la Biologia, la Química, la Veterinària, la Farmàcia …

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

C1

Matemàtiques

Física

Biologia

Química

C2

Matemàtiques

Física

D. Tècnic

Tecnologia I.

C3

Matemàtiques

Física

D. Tècnic

Química

C4

Matemàtiques

Física

E. d’Empresa

Tecnologia I.

C5

Matemàtiques

Física

Dibuix Tècnic

C. Audiovisual

C6

Matemàtiques

Física

Biologia

Psicologia

C7

Matemàtiques

E. d’Empresa

Biologia

Química

C8

F. de l’Art

Matemàtiques

Biología

Química

C9

Matemàtiques

E. d’Empresa

D. Tècnic

Tecnologia I.

C10

Matemàtiques

D. Artístico

Biología

Química

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.