fbpx

Modalitat de Ciències,
Tecnologia i Salut

"Aprendre a viure"

Modalitat de Ciències

Aquest itinerari seria el considerat de “ciències pures”. Va orientat a aquell alumne a qui li agradi el món científic. Transcorre a través d’allò que és fonamental en la ciència, i permet accedir a les carreres “clàssiques” de Ciències (Matemàtiques, Física, Química) i les d’Enginyeria (Informàtica, Industrial, Química, Telecomunicacions). L’alumne que vulgui fer aquest itinerari ha de tenir interès per les matemàtiques, gust per comprendre els fenòmens físics i químics, inquietud per saber el perquè de les coses i ganes de conèixer amb més profunditat la realitat que ens envolta.

Modalitat de Salut

En aquest itinerari els alumnes es preparen més específicament per als estudis relacionats amb l’entorn natural i l’estudi dels éssers vius. L’alumne que vulgui cursar aquest itinerari ha de tenir interès i condicions per a les Matemàtiques, agradar-li els fenòmens químics, ganes de conèixer amb més profunditat la realitat natural que ens envolta així com la descripció biològica dels éssers vius. Aquest itinerari obre les portes als estudis que van des de la medicina fins a les Ciències del Medi Ambient, passant per la Biologia, la Química, la Veterinària, la Farmàcia …

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Materias de modalidad

C1

Matemáticas 

Física

Química

Tecnología e Ingeniería

C2

Matemáticas

Física

Química

D. Técnico

C3

Matemáticas

Física

D. Técnico

Tecnología e Ingenirería

C4

Matemáticas

Química

Biología

Biomedicina

C5

Matemáticas

Química

Biología

Física

C6

Matemáticas

Química

Biología

Economía

C7

Matemáticas

D. Técnico

Tecnología e Ingeniería

Economía

C8

Matemáticas

Física

D. Técnico

Fto. de la empresa

C9

Matemáticas

D. Técnico

Tecnología e Ingeniería

Dibujo artístico

 

Materias optativas

A raíz de la Nueva Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) ofrecemos para los alumnos de la modalidad Ciencias las siguientes asignaturas.

La primera optativa que ofrecemos es la más recomendada para esta modalidad. No obstante, se puede escoger cualquiera.

OPTATIVA 1

Retos científicos (F y Q)
Matemáticas aplicadas (B y G)

Creación Literaria

Francés

Alemán

Advanced*

 

OPTATIVA 2

Retos científicos (B y G)
Matemáticas aplicadas (F y Q)

Psicología

Bases culturales del Arte

F. Culturales del s.XX

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.