Reglament

Normes de Convivència ESO i Batxillerat

Aquest document pretén ser una guia bàsica del calendari i la normativa de l’àmbit escolar per al professorat i els alumnes. L’objectiu d’aquest és facilitar la dinàmica de la vida del centre.

Pel que fa al calendari s’inclouen entre altres, les dates d’exàmens d’avaluació i el lliurament de butlletins de notes, a més de les activitats previstes i programades abans de l’inici de curs.

Una part important del document que presenta novetats respecte a cursos anteriors és el capítol II referent als criteris acadèmics, on s’especifiquen els percentatges de cada avaluació i el valor afegit que representa la nota d’actitud.

Finalment, l’últim apartat referent a la normativa de convivència i ús d’instal·lacions presenta també novetats.

I. Calendari

A. Calendari acadèmic

Avaluacions ESO i Batxillerat

1er periode evaluatiu 12 setembre – 2 desembre
Exàmens 28 novembre – 2 desembre
Lliurament de butlletins 16 desembre
2n periode evaluatiu 7 desembre – 21 març
Exàmens 16 març – 21 març
Lliurament de butlletins 31 març
3er periode evaluatiu 22 març – 21 juny
Exàmens 2n Batxillerat 15 maig – 19 maig
Lliurament de butlletins 26 maig
Exámenes ESO i 1r Batxillerat 15 juny -20 juny
Lliurament de butlletins 28 juny
Publicació activitats reforç estiu 30 juny
Preparació PAU
Classes de preparació extraordinàries 29 maig – 9 juny
PAU 13- 15 juny pendent de confirmació
Proves extraordinàries
Matèries pendents de 1r Batxillerat 20 i 21 abril
Matèries pendents de 2n Batxillerat 15 juny -20 juny
Proves extraordinàries ESO i Batxillerat 4-5 setembre
Lliurament de butlletins 7 setembre

B. Calendari d’activitats

Calendari lectiu – no lectiu

Dilluns 12 de setembre Inici de curs.
Dimecres 12 d’octubre Nostra Senyora del Pilar.
Dilluns 31 d’octubre Festiu (lliure disposició del centre).
Dimarts 1 de novembre Festiu de Tots Sants.
Dilluns 5 de desembre Festiu (lliure disposició del centre).
Dimarts 6 de desembre Festiu Constitució española.
Dijous 8 de desembre Festiu Immaculada Concepció.
Dijous 22 de desembre Últim dia lectiu abans de Nadal.
Dilluns 9 de gener Inici classes 2n trimestre.
Dilluns 27 de febrer Festiu (lliure disposició del centre).
Divendres 7 d’abril Últim dia lectiu abans de Setmana Santa.
Dimarts 18 d’abril Primer dia lectiu després de Setmana Santa.
Dilluns 1 de maig Festiu Sant Josep Obrer.
Divendres 2 de juny Festiu (lliure disposició del centre).
Dilluns 5 de juny Festa local, 2ª Pasqua.
Dimecres 21 de juny Últim dia lectiu del curs.

Primer trimestre

1r trimestre: Estada a Irlanda alumnes de 2n, 3r i 4t ESO.

7 de setembre: Reunió de pares de 4t ESO i Batxillerat a les 20h.

8 de setembre: Reunió de pares de 1r, 2n, 3r ESO a les 20h.

22 i 23 de setembre: convivència tutorial 1r ESO.

22 – 24 de setembre: viatge cultural a Madrid (2n Batxillerat Història de l’Art).

3 – 9 d’octubre: intercanvi col·legi Fenelon (París) 4t ESO i 1r Batxillerat.

13 de desembre: Lliurament del treball de recerca. (2n Batxillerat).

12-16 de desembre: Work Experience (1r Batxillerat).

14 al 17 de desembre: viatge cultural a Roma (2n Batxillerat Història de l’Art).

Segon trimestre

13 de Gener: Lliurament definitiu Treball de Recerca (2n Batxillerat)

A determinar 3ª o 4ª setmana de gener: viatge cultural al CERN de Ginebra, Suïssa (2n Batxillerat Ciències).

23-25 ??de març: viatge cultural a París (2n Batxillerat Història de l’Art).

A determinar, darrera setmana de març o primera d’abril: viatge cultural a Brussel·les (2n Batxillerat Economia).

3-7 abril: a determinar, intercanvis 2ª llengua estrangera 4t ESO.

Tercer trimestre

18-21 d’abril: Crèdits de Síntesi 1r i 2n d’ESO.

2-5 de maig: Crèdit de Síntesi 3r ESO i Treball de recerca de 4t.

A determinar: peregrinació pastoral.

25 de maig: Graduació 2n Batxillerat.

8 de juny: Confirmació (data proposada al Sr. Arquebisbe).