fbpx

Aquests dies, per aquest primer article he anat elaborant una llista dels elements que haurien de configurar el dia a dia de la vida escolar i que voldria compartir amb vosaltres.

L’escola ha de ser el lloc de la reflexió. L’escola no és el lloc on aprendre els diferents oficis, sinó el lloc de la reflexió, de la consciència d’un mateix i del món, el lloc del coneixement.

L’escola ha de ser el lloc de la veritat. Ja que la fi del coneixement és la veritat, l’escola ha d’encoratjar la tensió de tot l’ambient educatiu cap a la possibilitat de reconèixer-la

L’escola ha de ser el lloc de la curiositat. La primera característica de la raó és que es veu sol·licitada i es posa en moviment per mitjà d’una provocació per a la persona que és la realitat. Això s’expressa en el nen i en el jove en la curiositat original amb què afronta la vida. L’escola ha de potenciar i sostenir aquesta curiositat que d’una altra manera decau; però sobretot ha de guiar perquè sigui canalitzada en indagació sistemàtica i no es perdi en simples reaccions momentànies sense mètode i sense conseqüències posteriors.

L’escola ha de ser el lloc de la crítica. L’escola ha de desenvolupar la capacitat de crítica, és a dir, de descobrir els nexes entre els diferents objectes de coneixement, i entre aquests i la necessitat de significat per a la pròpia vida. La veritable educació té lloc quan el jove sap donar raons de les coses i jutjar si són conformes als desitjos i exigències inherents a la seva persona.

L’escola ha de ser el lloc de la llibertat. Entenent per llibertat, en un sentit general, l’adhesió a l’ésser i la possessió autèntica de les coses; i en un sentit més específicament educatiu, l’adhesió de tota la persona al que la intel·ligència proposa com a bo i que condueix a la veritat de les coses.

Però això no es pot fer sense la crida a una responsabilitat personal i quan, al mateix temps, s’accepta diferents modalitats de resposta.I finalment, L’escola ha de ser el lloc de la moral Per aquesta importància que se li dóna a la llibertat de l’alumne, el centre de la vida escolar és la persona i per tant la seva moralitat, és a dir, el seu compromís amb la realitat i amb els fins interioritzats com a «millors» per a la pròpia vida. Això que és bo per a un i per als altres.

Jordi Cabanes – Director Col.legi Abat Oliba Spínola