fbpx

Servei d'infermeria

El col·legi disposa d'un espai adequat i personal sanitari qualificat per a dur a terme les funcions pròpies d'infermeria durant tot el curs escolar.

Funcions d'aquest servei

El servei d'infermeria vella i cuida a tota la comunitat educativa, a més d'educar en la promoció de la salut dels nostres alumnes. Algunes de les seves funcions principals són:

Funció assistencial:
  • Donar cobertura assistencial a les emergències i incidències de salut que es donen dins de l’horari escolar.
  • Control i seguiment dels alumnes afectats per malalties cròniques i agudes.
  • Tractar als alumnes que diàriament necessiten una atenció especial, amb l’objectiu facilitar la seva integració en el centre.
  • Actuar segons els protocols indicats per les autoritats sanitàries.

Educació de la salut:

  • Proporcionar els coneixements, habilitats i destreses necessàries per a la promoció i la protecció de la salut.
_R223700

Si el meu fill està malalt, pot assitir al col·legi?

Malalties més comunes que comporten la no assistència al centre

Tipus de malaltia Període de no assistència
Faringitis estreptococ Fins a passar les 24 hores d'inici del tractament.
Amigdalitis virica Sense necessitat d'exclusió escolar si no presenta febre.
Conjuntivitis purulenta Fins a passar les 24 hores d'inici del tractament.
Diarrees provocades per algun organisme Fins a passar les 48 hores després de l'última descomposició.
Escarlatina Fins a passar les 24 hores d'inici del tractament antibiòtic.
Varicel·la Fins a passar sis dies després de l'aparició de l'exantema o abans que les lesions s'hagin assecat i han fet crosta.
Impetigen contagiós Fins a passar les 48 hores d'inici del tractament antibiòtic.​
Polls Fins a passar les 24 hores d'inici del tractament.
Mol·lusc contagiós No fa falta fer exclusió escolar.

Formulari d'al·lèrgies i intoleràncies i
administració de medicaments

Formulari d'al·lèrgies
i intoleràncies

En cas de detecció d'alguna al·lèrgia o intolerància així com l'administració d'algun medicament pautat, és obligatori que sigui notificat emplenant aquest formulari.

Formulari administració de medicaments

En cas de necessitar que se li administri algun medicament al seu fill/a durant el període escolar, és obligatori que sigui notificat emplenant aquest formulari

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.