fbpx

Projecte educatiu i
principis orientadors

El Col·legi Abat Oliba Loreto posseeix un caràcter propi en el qual es faciliten els següents principis elementals de la seva filosofia educativa.

Projecte Educatiu

Els fonaments bàsics de la nostra proposta són els següents:

Relació entre professor i alumne

El nostre col·legi considera la relació entre professor i alumne com el centre de tota la tasca educativa.

Educació trilingüe

L'educació trilingüe i l'aprenentatge de dues llengües estrangeres formen part de la nostra proposta educativa.

Concepció catòlica

La nostra proposta educativa neix d’una concepció catòlica de l’home, de la vida i del món. Això exigeix i permet una confrontació amb un model autèntic de vida moral i intel·lectual.

Claustre de professors

Només des de la unitat del claustre de professors és possible dur a terme aquesta proposta educativa. Per això, els professors són la riquesa principal del col·legi.

Normes de convivència

L’ambient quotidià d’un col·legi és el que realment facilita l’educació dels alumnes. Per això, tant les normes de convivència com qualsevol activitat o detall en la vida del col·legi afavoreixen aquesta finalitat.

Esforç, serietat i veracitat

L’esforç, la serietat en el treball i la veracitat en la relació educativa són imprescindibles per a un aprenentatge real i efectiu.

Col·laboració amb les famílies

Els pares són els primers educadors dels seus fills. El col·legi complementa l’acció educadora de la família i ajuda al seu creixement i maduració. Això exigeix una estreta col·laboració amb les famílies i una unitat en el criteri educatiu.

Importància de l’estudi i la vocació personal.

Els alumnes i les seves famílies són convidats a verificar el sentit i la conveniència de la nostra proposta educativa. Això els permetrà descobrir realment la importància de l’estudi i la seva vocació personal.

Desenvolupament integral de la personalitat.

El treball en equip, la convivència i les activitats proposades pel col·legi són essencials per al desenvolupament integral de la personalitat dels nostres alumnes.

La nostra filosofia

Amb una educació trilingüe i la col·laboració de les famílies, formem i eduquem els nostres alumnes amb els valors i coneixements propis de cada etapa educativa perquè el seu creixement i progrés sigui el més reeixit possible.

Principis Orientadors

La família

La família

La família és l’àmbit natural del creixement i l’educació dels fills. Aquesta troba a l’escola l’ajuda indispensable per al seu creixement intel·lectual i moral.

El centre

El centre

L’escola realitza la seva funció guiant el desig natural de l’infant per saber, ajudant-lo a fixar-se en la realitat de les coses i a buscar la resposta a les seves causes i a la causa última de tot. L’escola educa afavorint la trobada del nen i del jove amb la veritat de les coses, de l’home i de la vida. A través d’aquesta mirada atenta a la realitat exterior, el nen va descobrint la seva pròpia realitat interior, on troba els signes de les raons últimes de tot.

L’escola

L’escola

L’escola educa a través de la trobada personal entre l’alumne i el mestre que l’acompanya. Tot i que cada nen i cada jove és el protagonista insubstituïble del seu propi creixement, el mestre és el referent intel·lectual i moral que, mostrant la realitat, proporciona els mitjans per al seu coneixement i els primers criteris per jutjar-la.

El respecte

El respecte

La cura de les coses és prova de consideració i respecte cap a aquells que les faran servir. Els alumnes, seguint l’exemple dels seus majors, reparen les ofenses als altres en les persones i les coses, aprenent així a respondre dels seus propis actes i adquirint una llibertat responsable.

Els mitjans

Els mitjans

L’escola ha de procurar disposar de tots els mitjans útils i necessaris per educar millor: bibliogràfics, informàtics, audiovisuals, tècnics … però sap que els mitjans, per ells mateixos, no eduquen sinó sota la direcció del mestre i sempre al servei de fins adequats a l’edat i condició de l’infant i del jove. La primacia de l’atenció a la paraula i al text escrit, ajuden a un aprenentatge de ritme natural, alhora que a configurar l’enteniment en les estructures lògiques del pensament i del llenguatge.

El clima

El clima

L’escola procura crear un clima d’estima pel saber i pel progrés personal i el dels altres. L’amor al treball rigorós i exigent, a l’estudi pacient i constant, constitueixen les condicions necessàries per al coneixement i el desenvolupament de les capacitats personals, així com per a l’acceptació serena de les pròpies limitacions. El coneixement d’un mateix, ajudat per uns bons hàbits de treball, permet superar amb ànim més alegre i segur les dificultats.

Alumne – Professor

Alumne – Professor

Aquesta trobada entre alumne i mestre només es dóna en el seu sentit veritable en el si d’una comunitat més gran. El mestre troba en ella el seu referent; la família, el seu suport i el nen o el jove, l’experiència inicial d’una vida social justa, ordenada cap al progrés en el bé i la veritat. En l’àmbit de la comunitat educativa així entesa, el nen aprèn a discernir i experimentar en una pràctica quotidiana, la possibilitat de certeses en la vida moral, validades per l’experiència de les generacions precedents i viscudes com un tresor d’humanitat per a tots els homes d’avui i de sempre.

Deure i agraïment

Deure i agraïment

L’escola promou en els seus alumnes l’amor i el sentit de l’obediència i l’agraïment cap als seus pares i la pròpia família; així com la companyonia i l’amistat per ajudar-se en el camí del bé. Desenvolupar el sentit del deure i de l’agraïment cap als que ens acompanyen i procuren nostre bé, és la millor escola de ciutadania: disposa a la solidaritat, ens mou a procurar el bé comú, a apreciar el patrimoni públic, el fruit del treball de molts ja exigir als governants el compliment dels seus deures de justícia cap als governats.

Educació cristiana

Educació Cristiana

Pel que fa a l’educació cristiana, la pregària diària està present en la vida escolar en començar la feina de cada dia. L’escola ofereix la possibilitat de rebre la Primera Comunió, el sagrament de la Confirmació i la participació freqüent de l’Eucaristia. La formació religiosa mou a una pràctica real del misteri de la fe amb una actitud generosa, responsable i de comunió amb l’Església Universal, els pares, els mestres i els companys, enmig d’un ambient alegre i confiat que ens ajuda a ser millors ia procurar que els altres també ho siguin.

Les persones

Les persones

L’escola, convençuda del valor suprem de la dignitat de cada home, fill de Déu per Jesucrist, educa en el respecte a causa de Déu i a la seva obra com a causa de la nostra pròpia dignitat. El respecte cap a les persones constitueix juntament amb l’estima per la veritat i el bé, el fonament de la nostra comunitat. Pel respecte ens vam iniciar en el deure d’estimar al proïsme. Davant les persones d’altres cultures i orígens, la nostra disposició a compartir els nostres béns culturals i humans amb elles, és el mitjà que ens permet reafirmar la nostra vida educativa en l’estima per allò que tots els homes tenim en comú.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.