fbpx

Portal de Transparència

Finalitats fundacionals

Constitueixen l'objecte i finalitats de la Fundació els següents:

1.

Facilitar l’accés als estudis dels qui estan capacitats per a això, qualssevol que siguin les seves possibilitats econòmiques, proporcionant-los ensenyaments i ajudes per a l’estudi.

2.

Formar a la joventut en els estudis superiors universitaris, tècnics i mitjans, si escau, i de qualsevol nivell educatiu, per a l’exercici professional i la recerca científica.

3.

Procurar als que ja posseeixen una formació científica o professional superior, una preparació especialitzada permanentment renovada.

4.

Promocionar, crear, desenvolupar i dirigir centres d’ensenyament a tots els nivells, siguin propis o aliens.

5.

Font: ESTATUTS FUNDACIONALS – CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ BENÈFIC-DOCENT, ( 5 de juny 1983)

If online upload is not possible, you can send hard copy of documents to the registered mail address given below.

Patronat de la FAO

Patronat de la FAO

President: D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera

Vicepresident: D. Pablo Nuevo López

Secretari: D. Emiliano Jiménez de León

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Omella Omella

D. Eduardo Escartín Sánchez

D. Manuel Milián Mestre

D. Albert Pallás Villaronga

D. Pedro Sòls Lucía

D. Roque Velasco Luque

D. José Masip Marzá

D. Jesús M. Ruiz López

D. José Andres Rozas Valdés

D. Luis Alejandro Pollicino Larrañaga

D. José María Simón Castellví

Organigrama Abat Oliba Loreto

Director: Raül Adames

Administradora: Noemí Ripoll

Cap d’estudis Educació infantil: Eva Domenech

Cap d’estudis de Ed. primària: Albert Carbó

Cap d’estudis d’ ESO: Albert Giménez

Cap d’estudis de Batxillerat: Daniel Vela

Directora d’Admissions: Lia Díaz

Organigrama Abat Oliba Spínola

Director: Jordi Cabanes

Secretari Acadèmic: Xavier Alujas

Secretaria General del Centre: Dolor Sala

Cap d’estudis Educació Infantil: Inés Borrell

Cap d’estudis de Primària: Silvia Gadea

Coordinador d’ESO: Xavier Mora

Coordinador de Batxillerat: Pablo Rodríguez

Personal i directius

PROFESSORAT

Col·legi Abat Oliba Loreto 102

Col·legi Abat Oliba Spínola 66

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Col·legi Abat Oliba Loreto 12

Col·legi Abat Oliba Spínola 7

DIRECTIUS*

Juan Álvarez Morales Gerent – Apoderat

Raül Adames García Director – Apoderat

Jordi Cabanes Rodríguez Director – Apoderat

* La retribució total associada als càrrecs esmentats és de 120,000€)

Economia i finances

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.