fbpx

ESO

"Aprendre a pensar"

L’Educació Secundària Obligatòria és l’etapa educativa posterior a la Primària, i suposa un itinerari al llarg de quatre cursos.

La nostra metodologia

La metodologia que utilitzem en l'ESO parteix d'aquests quatre eixos transversals que resulten fonamentals i característics en la nostra relació educativa alumne i professor:

1.

Coneixement i praxi de la matèria a impartir

El professor coneix els objectius i l’estructura del currículum, assumint la seva responsabilitat sobre l’aprenentatge dels alumnes. Sap exactament què és el que proposa i quina finalitat té. Coneix els coneixements previs dels alumnes i cap a quin horitzó desitja mostrar-los. Els aprenentatges complexos estan descomposts en els seus elements constituents, avançant de manera ordenada. El sentit crític i el raonament fonament són presents en el seu quefer.

2.

Aprenentatge en l'àmbit relacional.

La cura del clima escolar atorga seguretat emocional a l’alumne. Els errors dels alumnes sempre són considerats com a oportunitats per a créixer en l’àmbit personal i en el del coneixement. L’avaluació recurrent ajuda a precisar en quina fase es troba l’aprenentatge i el seguiment d’aquest.

3.

Formulació didàctica adequada.

El disseny del procés d’ensenyament implica diversos aspectes que resulten essencials per a la seva bona culminació. Nosaltres destaquem els següents: una correcta gestió del temps, la incorporació de rutines en la praxi escolar, la proposta d’activitats estimulants i la reducció de distraccions externes. Aquest disseny ajuda al fet que els nostres alumnes mantinguin una presència activa en el procés d’ensenyament.

4.

Autoritat referent.

Els alumnes atorguen l’autoritat referencial quan el professor transmet passió i professionalitat en la seva matèria. La competència oral adequada i precisa amb un ampli lèxic específic enriqueix la vivència educativa i el pòsit lingüístic de l’alumne.

Aspectes generals

El plantejament organitzatiu i metodològic del nostre centre es concentra en els següents aspectes generals:

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat mitjançant les classes i l’estreta comunicació de l’equip de tutors i gabinet psicopedagògic del centre. Representa pràcticament el 70% de nombre de classes partides.

Docència pràctica

Ensenyament i aprenentatge de Matemàtiques i Ciències Socials a partir de problemes, documents, mapes i anàlisi de conflictes actuals i històrics sense llibre de text.

Metodologia Docent

Seriosa metodologia de treball, on l’ensenyament i aprenentatge de les llengües castellana i catalana es realitza a partir de lectures i d’obres literàries sense llibre de text.

Activitats en laboratoris

Integració de pràctiques setmanals de Ciències Naturals en els laboratoris de Biologia i de Física i Química.

Voluntariat

Disseny d’activitats de voluntariat en 3r i 4t ESO, amb la participació de tots els alumnes.

Educació física en anglès

Educació Física impartida en anglès, dues hores setmanals.

Anglés

Disseny de diferents nivells d’aprenentatge de la llengua anglesa.

Gabinet psicopedagògic

Atenció a la diversitat mitjançant les classes i l’estreta comunicació de l’equip de tutors i gabinet psicopedagògic del centre.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.