fbpx

ESO

"Aprendre a pensar"

L’Educació Secundària Obligatòria és l’etapa educativa posterior a la Primària, i suposa un itinerari al llarg de quatre cursos.

La nostra metodologia

Durant aquesta etapa els alumnes han de consolidar la metodologia de treball i l’aprenentatge de continguts que els permeti accedir adequadament a Batxillerat. Alhora, s’ha de prestar especial atenció a les dificultats pròpies de l’edat, ja que s’inicia l’entrada en l’adolescència.

L’acompanyament ha de ser més intens, procurant criteris clars per afrontar la vida i l’estudi Propostes educatives d’activitats fora del col·legi per a afavorir la comprensió i maduració personal, intel·lectual i afectiva: escolarització a Irlanda a partir de 2n ESO, intercanvi amb col·legis estrangers per a afavorir l’aprenentatge d’idiomes i propostes de viatges culturals al llarg de l’etapa.

Aspectes generals

El plantejament organitzatiu i metodològic del nostre centre es concentra en els següents aspectes generals:

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat mitjançant les classes i l’estreta comunicació de l’equip de tutors i gabinet psicopedagògic del centre. Representa pràcticament el 70% de nombre de classes partides.

Docència pràctica

Ensenyament i aprenentatge de Matemàtiques i Ciències Socials a partir de problemes, documents, mapes i anàlisi de conflictes actuals i històrics.

Metodologia Docent

Seriosa metodologia de treball, on l’ensenyament i aprenentatge de les llengües castellana i catalana es realitza a partir de lectures i d’obres literàries.

Activitats en laboratoris

Integració de pràctiques setmanals de Ciències Naturals en els laboratoris de Biologia i de Física i Química.

Voluntariat

Disseny d’activitats de voluntariat en 3r i 4t ESO, amb la participació de tots els alumnes.

Educació física en anglès

Educació Física impartida en anglès, dues hores setmanals.

Anglès

Disseny de diferents nivells d’aprenentatge de la llengua anglesa.

Diversitat

Atenció a la diversitat mitjançant les classes i l’estreta comunicació de l’equip de tutors i gabinet psicopedagògic del centre.

Escola d'idiomes i cursos d'estiu

Escola d'idiomes i
cursos d'estiu

Impartim classes específiques d'anglès al llarg del curs perquè els alumnes es preparin, segons el nivell de cada etapa i personal, als exàmens per als títols de Cambridge, KET, PET, FIRST i ADVANCED. A més, en col·laboració amb diverses institucions especialitzades, oferim estades a l’estranger durant els estius per aprofundir l’aprenentatge de l’anglès.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.