fbpx

Educació infantil

"Aprendre a descobrir"

L'etapa d'educació infantil es compon de dos cicles:

1.

Primer Cicle

De 0 a 3 anys.

2.

Segon Cicle

De 3 a 6 anys.

Els dos cicles estan estretament vinculats i procurem que mantinguin una relació de coherència i continuïtat, proporcionant als alumnes contextos educatius que ampliïn, diversifiquin i complementin les experiències que viuen en el context familiar.

CORPORATIVO-AOLIBA-127-771x1030

Durant aquesta etapa posem a la disposició dels nostres alumnes el màxim nombre d'experiències per promoure el desenvolupament de les habilitats que els permetin desenvolupar-se i ser competents en el món d'avui.

Educació infantil 1

Primer Cicle (0-3 anys)

En el primer cicle d'infantil, la vida quotidiana constitueix l'eix vertebrador de les activitats.

Segon cicle (3-6 anys)

En el segon cicle d’infantil, donem molta importància als hàbits i les rutines del dia a dia però com que els nens són més grans i més autònoms podem dedicar més temps a realitzar activitats d’índole més acadèmica.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.