fbpx

Beques i ajudes FAO

CORPORATIVO-AOLIBA-172-1030x771

Ajudes

La Fundació Abat Oliba té com a objectiu primordial l’excel·lència humana i intel·lectual, creant per a aquest fi un ambient en el qual l’alumne pugui verificar l’encert d’aquesta proposta educativa, confrontant-se amb un model autèntic de vida intel·lectual i moral.

Per això, és present a l’origen de la nostra vocació posar especial atenció a les famílies, nucli de la vida social, i especialment a aquells alumnes que, amb mèrits suficients, no disposen dels recursos econòmics necessaris per obtenir l’educació que desitgen

Aquesta és la raó de ser de les nostres beques Abat Oliba, que esperem contribueixin a la realització d’aquest projecte educatiu d’una forma veritable i eficaç.

Tipus de Beques

Ajudes a l’estudi

La concessió la realitza una comissió de beques format per la direcció del centre i membres del patronat FAO. Tots els nostres centres ofereixen ajudes a l’estudi atenent els següents paràmetres i considerant cada cas de forma individual:

1. Expedient acadèmic de l’alumne.

2. Situació familiar (llindar de renda, nombre de fills, circumstàncies especials…).

Ajudes a partir del tercer fill

A partir de P2, les famílies – tres o més fills – que tinguin més de dos fills cursant els estudis en algun dels nostres centres, tindran una beca del 50% sobre l’import total del curs acadèmic corresponent al tercer fill, i del 100% en els següents.

Orfandat.

La Fundació Privada Abat Oliba ha decidit contractat una assegurança de vida que protegeixi als pares dels alumnes que cursen els seus estudis a l'escola Abat Oliva Loreto.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.