fbpx

Educació Primària

"Aprenent a conèixer"

L’educació primària és una etapa educativa amb una durada de sis cursos (de 6 a 12 anys). Una etapa on s’aprèn a viure aprenent a conèixer.

Els nostres objectius

Durant aquesta etapa el principi pedagògic bàsic és, com a Educació Infantil, la proximitat afectiva. Cada alumne se sent orientat i recolzat en el creixement, en el descobriment de les seves habilitats, en l’adquisició d’hàbits de conducta i socials, per l’atenta i propera mirada del tutor. Tot això en el marc d’una escola que fomenta l’exigència com a actitud i mètode per aconseguir la màxima qualitat. Sempre partint de les possibilitats i moment de desenvolupament de cada alumne, oferint el suport i l’ajut necessari a cadascú.

Activitats proposades

Per aconseguir aquests objectius s’han elaborat un conjunt d’activitats que, inserides en el projecte curricular i dins de l’horari lectiu, desenvolupin les potencialitats dels nostres alumnes:

Anglès

Anglés

L’aprenentatge d’aquesta llengua estrangera ocupa un paper fonamental a l’etapa d’Educació Primària i en el col·legi. Treballant sempre i en tots els cursos amb grups reduïts que no superen els quinze alumnes.

Altes capacitats

Science

A partir de tercer de primària els alumnes s'inicien en l'assignatura de Science. Una ampliació de les ciències naturals i socials en llengua anglesa i en grup reduït.

Gabinet psicopedagògic

Gabinet psicopedagògic

Alemany/ Francès

Alemany/Francès

A partir de cinquè de primària les famílies decidiran en quina segona llengua estrangera s'iniciaran els seus fills. Dues hores setmanals aniran dotant a l'alumne dels coneixements bàsics en una d'aquestes dues llengües que tindran continuïtat durant tota l'etapa d'educació secundària.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.