Batxillerat

"Aprenent a viure"

El Batxilletat és un cicle de dos anys (dels 16 als 18 anys) en què es consolida la maduresa personal i intel·lectual dels alumnes.

Els nostres objectius

L'objectiu final de l'etapa és proporcionar-los una formació humana sòlida per afrontar els estudis universitaris i la seva vocació professional.

Durant aquesta etapa el principi pedagògic bàsic és, com en Educació Infantil, la proximitat afectiva. Cada alumne se sent orientat i recolzat en el seu creixement, en el descobriment de les seves habilitats, en l’adquisició d’hàbits de conducta i socials, per l’atenta i propera mirada del tutor. Tot això en el marc d’una escola que fomenta l’exigència com a actitud i com a mètode per aconseguir la màxima qualitat. Sempre partint de les possibilitats i del moment de desenvolupament de cada alumne, oferint el suport i l’ajuda necessària a cadascun. El Batxillerat a l’Abat Oliba és una aposta per la maduració de la personalitat dels joves, en aquest sentit procura tant un rigorós mètode de treball com un acompanyament afectiu i moral adequat a l’edat dels alumnes.

IMG_0022_021694

Activitats proposades

Avui en dia la vida universitària és complexa, així com el món adult, que també és inestable i fràgil. En aquest sentit és fonamental la preparació personal per afrontar les dificultats de la vida en general i de la universitat en particular. Perquè tot això sigui possible, el nostre Batxillerat conté els següents elements:

"Educational Talks"

"Educational Talks"

L'escola organitza periòdicament conferències sobre temes d'actualitat impartides pels nostres propis
professors universitaris.
A més a més, i en funció de l'interès dels alumnes, cada curs organitza conferències sobre diversos temes.

Cinefòrum

Cinefòrum

Com a sugeriment de l'escola o d'alguns alumnes, proposem la projecció i posterior comentari d'algunes pel·lícules al llarg del curs.

Esports

Esports

L'escola participa en els campionats escolars
que organitza la C.E.E.B.

Revista

Revista

Annualment editem la revista de l'escola, Lorien. Un instrument privilegiat per a fer partícips als pares, professors i alumnes d'altres cicles, de les activitats desenvolupades pels alumnes del Batxillerat Artístic i d'Humanitats.

Convivències

Convivències

Cada curso té una proposta específica
de convivència un cop cada any.

Activitats d'estiu

Activitats d'estiu

Campus d'Investigació Universitat Abat Oliba CEU del 20 al 30 de juny per als alumnes de 4t d'ESO i Batxillerat: 26 i 28 de juny

Escola d'idiomes i cursos d'estiu

Escola d'idiomes i
cursos d'estiu

Impartim classes específiques d'anglès al llarg del curs perquè els alumnes es preparin, segons el nivell de cada etapa i personal, als exàmens per als títols de Cambridge, KET, PET, FIRST i ADVANCED. A més a més, en col·laboració amb diverses institucions especialitzades, oferim estances a l'estranger durant l'estiu per a profunditzar l'aprenentatge de l'anglès.

Estructura del Batxillerat

Els estudis de Batxillerat es presenten per matèries, distribuïdes en dos parts: la part comú i la part diversificada. Cada escola prepara, segons el seu criteri, les diferents possibilitats per a l'elecció dels alumnes, oferint blocs de matèries de modalitat i opcions per a cursar (itineraris).

Estructura comú

La part comú:

La part comú contribueix fonamentalment a la funció formativa general del Batxillerat i és la mateixa per a tots els alumnes, sigui quina sigui la modalitat que han escollit

El batxillerat de la nostra escola inclou, de les matèries curriculars que determina la llei, una hora setmanal de més de cada una de les llengües oficials i mitja hora de més cada setmana dedicada al seguiment tutorial dels alumnes.

ASSIGNATURES
Llengua Catalana 2 2
Llengua Castellana 2 2
Llengua Estrangera
(Alemany / Francès / Italià / Anglès)
3 3
Filosofia 2 -
Història de la Filosofia - 3
Ciències del Món Contemporani 2 -
Història - 3
Educació Física 2 -
Religió 2 -
Treball de Recerca - -
Tutoria 1 1

+

Estructura diversificada

La part diversificada:

És la que escull l’alumne com a modalitat i proporciona una formació més específica, preparant-lo i orientant-lo cap a estudis posteriors o cap a determinades activitats professionals.

Cada alumne ha de fer un mínim de 6 matèries de la seva modalitat al llarg dels dos cursos. El currículum de la part diversificada quedarà completat amb dues hores setmanals a primer i quatre a segon d’una matèria optativa.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.