fbpx

Batxillerat

"Aprenent a viure"

El Batxilletat és un cicle de dos anys (dels 16 als 18 anys) en què es consolida la maduresa personal i intel·lectual dels alumnes.

Els nostres objectius

L'objectiu final de l'etapa és proporcionar-los una formació humana sòlida per afrontar els estudis universitaris i la seva vocació professional.

Durant aquesta etapa el principi pedagògic bàsic és, com a Educació Infantil, la proximitat afectiva. Cada alumne se sent orientat i recolzat en el creixement, en el descobriment de les seves habilitats, en l’adquisició d’hàbits de conducta i socials, per l’atenta i propera mirada del tutor. Tot això en el marc d’una escola que fomenta l’exigència com a actitud i mètode per aconseguir la màxima qualitat. Sempre partint de les possibilitats i el moment de desenvolupament de cada alumne, oferint el suport i l’ajuda necessària a cadascú. El Batxillerat a Abat Oliba és una aposta per a la maduració de la personalitat dels joves, i en aquest sentit procura tant un rigorós mètode de treball com un acompanyament afectiu i moral adequat a l’edat dels alumnes.

Activitats proposades

Avui en dia la vida universitària és complexa, així com el món adult, que també és inestable i fràgil. En aquest sentit és fonamental la preparació personal per afrontar les dificultats de la vida en general i de la universitat en particular. Perquè tot això sigui possible, el nostre Batxillerat conté els següents elements:v

"Educational Talks"

"Educational Talks"

L'escola cada any organitza una setmana conferències sobre temes d'actualitat. Les imparteixen professionals del sector o els nostres professors universitaris.
Aquestes conferències estan adreçades a ajudar-los en el discerniment professional

Cinefòrum

Cinefòrum

A proposta del col·legi o dels alumnes proposem la projecció i posterior comentari d’algunes pel·lícules al llarg del curs.

Work Experience

Work Experience

L'objectiu és facilitar a l'alumne la possibilitat de col·laborar en un entorn laboral pel que mostra interès. D'aquesta manera, pot ampliar-ne l'aprenentatge i iniciar-se en el coneixement de la vida laboral com a futur treballador.
+ info

Programa Mentoring

Programa Mentoring

Un programa perquè els alumnes prenguin millors decisions en un moment clau de la vida acadèmica. Amb un acompanyament de l'elecció del seu itinerari formatiu i a llarg termini, la seva projecció laboral.
+ info

Convivències

Convivències

L'objectiu és aconseguir aprenentatges significatius en un curt període de temps recolzant el temari dels nostres estudiants a través de viatges a diferents parts del territori nacional i internacional, ia través d'intercanvis acadèmics.
+ info

Estructura del Batxillerat

Els estudis de Batxillerat es presenten per matèries, distribuïdes en dues parts: part comuna i part diversificada. Cada col·legi prepara, segons el seu criteri, les diferents possibilitats per a l’elecció dels alumnes, oferint blocs de matèries de modalitat i opcions de cursar (el que anomenem itineraris).

Estructura comú

La part comuna:

La part comuna contribueix fonamentalment a la funció formativa general del Batxillerat i és la mateixa per a tots els alumnes sigui quina sigui la modalitat que hagin triat.

El Batxillerat del nostre col·legi inclou, en les matèries curriculars que determina la llei, dues hores de Religió a primer de Batxillerat.

ASSIGNATURES 1r 2n
Competència Lingüística: Llengua Catalana 2 2
Llengua Castellana 2 2
Llengua Estrangera (Alemany/Francès/Italià/Anglès) 3 3
Filosofia 2 -
Història de la Filosofia - 3
Història - 3
Religió 2 -
Educació Física 2 -
Tutoria 1 1
Treball de recerca - -

+

Estructura diversificada

La part diversificada:

És la que escull l’alumne en modalitat i proporciona una formació més especialitzada, preparant-lo i orientant-lo cap a estudis posteriors o determinades activitats professionals.

A cada curs els alumnes escullen l’assignatura de modalitat obligatòria que defineix la seva modalitat, i dues assignatures més de la mateixa modalitat .
La resta de les assignatures de la part diversificada correspon a les matèries optatives. Trien una assignatura optativa anual , que pot ser una assignatura de modalitat (no necessàriament de la seva) i dues optatives més de les propostes a la nova Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE)

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.