Projecte de llengües

Els alumnes al llarg de la seva escolarització treballen
les diverses assignatures en Castellà, Català i Anglès.

Bases

Els alumnes al llarg de la seva escolarització treballen les diverses assignatures en Castellà, Català i Anglès.

De manera que un cop finalitzats els seus estudis al Centre, hagin adquirit una sòlida competència lingüística i surtin amb un bon domini de les tres llengües.

Ja en el primer cicle d’Educació Infantil, en P-0, introduïm l’anglès a través de contes, cançons, en el moment de menjar, de jugar…

I a poc a poc anirà augmentant progressivament l’ús de l’anglès, en funció de les diferents matèries que es cursen en les diferents etapes educatives: Physical Education, Arts and Craft, Science…

Segona llengua estrangera

A més, a partir de 5è de Primària els alumnes podran triar entre Alemanyi Francés com segona llengua estrangera.

Ja en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, l’aprenentatge de les llengües parteix de grups desdoblegats en diferents nivells.

Característiques

Sense llibres de text

El Castellà i el Català es treballen en tota l'etapa sense llibres de text. Partint de textos literaris i de lectures diverses s'aprofundeix en el lèxic, la gramàtica, la comprensió, l'escriptura, la sintaxi…

Actitud de participació

En una actitud participativa del professor i dels alumnes a l'aula.

Quatre grups d'anglès

En el cas de les llengües estrangeres, són un mínim de quatre grups d'anglès. El seu aprenentatge ve reforçat per matèries com Physical Education i Home Economics

Desdoblament d'idiomes

La segona llengua estrangera es reforça en l'etapa amb desdoblaments de Francés i Alemany, així amb la introducció de l'Italià.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.