fbpx

Batxillerat Dual

El programa de batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà.

Doble títol

Així l’estudiant cursa estudis a dues escoles alhora: a la del seu propi país de manera presencial ia l’americana de forma virtual.

Aquest programa ha estat creat per Academica Corporation per preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu.

A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació als alumnes, oferint-los l’oportunitat d’accedir a universitats nord-americanes.

Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, cosa que permet a l’alumne adquirir un domini d’un idioma essencial en el mercat laboral actual.

Batxillerat Dual 1
Batxillerat Dual 2

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.