fbpx

Batxillerat Dual

El programa de batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà.

Doble títol

D’aquesta manera l’estudiant cursa els seus estudis en dues escoles a la vegada: en el seu propi país de forma presencial i en l’americà de manera virtual.

Aquest programa ha estat creat por Academica Corporation con la fi de preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i sumament competitiu.

A través del disseny d’un currículum virtual, avançat i innovador, que inclou les assignatures optatives i atorga crèdits, Acadèmica proporciona un nivell alt de preparació als alumnes, oferint-los, a més a més, la oportunitat d’accedir a les universitats estatunidenques.

Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, això permet a l’alumne adquirir el domini d’una llengua essencial al mercat laboral actual.

Batxillerat Dual 1
Batxillerat Dual 2

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.