Batxillerat Humanitats

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l'Economia i de l'Empresa, el Màrqueting, el Dret, el Periodisme, la Història, la Geografia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l’estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

H1

HMC

L. Universal

Psicologia

Llatí

H2

HMC

E. d’Empresa

L. Universal

Llatí

H3

C. Audiovisual

HMC

L.Universal

Llatí

H4

HMC

E. d’Empresa

Psicologia

Llatí

H5

C. Audiovisual

HMC

E. d’Empresa

Llatí

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.