fbpx

Batxillerat Humanitats

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l'economia i de l'empresa, el màrqueting, el dret, el periodisme, les humanitats, la història, la geografia...

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l‟estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Materias de modalidad

H1

Lengua y Cultura Latina

HMC

L. Universal

C. Audiovisual

H2

Lengua y Cultura Latina

HMC

L. Universal

Economia

H3

Lengua y Cultura Latina

Economía

L. Universal

Proyectos Artísticos

H4

Lengua y Cultura Latina

Economía

Historia

Biología

H5

Lengua y Cultura Latina

MACS

L. Universal

Economía

H6

Lengua y Cultura Latina

MACS

HMC

Psicología

H7

Lengua y Cultura Latina

MACS

HMC

Economía

H8

Lengua y Cultura Latina

HMC

L. Universal

Pisología

Materias optativas

A raíz de la Nueva Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) ofrecemos para los alumnos de la modalidad Humanidades las siguientes asignaturas.

OPTATIVA 1 - ANUAL

Matemáticas aplicadas 

MACSS Aplicadas

Latín

Dibujo artístico

OPTATIVA 2
SEPT.-DIC.

Inglés Proficiency

Inglés Advanced

Inglés First

Francés

Alemán

OPTATIVA 2
ENERO - JUNIO

Retos científicos (B y G)

Retos científicos (F y T)

Empresa

Bases cult. artísticas

Creación literaria

Fts. Culturales del s.XX

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.