fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privadesa regula el tractament de les dades recollides per part de la FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU (d’ara endavant, FAO) a través d’aquesta web (d’ara endavant, la web). La FAO recomana a l’Usuari que llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat. L’Usuari garanteix que la informació aportada és veritable, exacta, completa i actualitzada, i respon dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que pogués derivar-se de l’incompliment de tal obligació.

La FAO podrà modificar aquesta Política de Privadesa quan sigui necessari. En cas que es modifiqui la Política de Privadesa us ho comunicarem, per tal d’assegurar-nos que estigui informat dels nous termes de privacitat.

Qui és el Responsable del tractament de les dades personals?

 • Nom: FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU
 • NIF: G08716128
 • Domicili social: Av. Pearson, 22. 08034 Barcelona
 • Telèfon: +34 93 204 08 16
 • Correu electrònic: loreto@abatoliba.edu.

Per garantir la gestió adequada en el tractament de les vostres dades, CEU té designat un Delegat de Protecció de Dades, a qui podreu adreçar-vos per a qualsevol qüestió que necessiteu i amb qui podeu contactar a l’adreça electrònica dpd@ceu.es o a l’adreça postal C/Tutor, 35, Madrid (28008).

Amb quines finalitats i amb quina base de legitimització tractem les vostres dades personals?

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris de la present pàgina web podran ser tractades per FAO per a les següents finalitats, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, la base de legitimació, així com de les interaccions que el usuari entaula amb FAO a través de la pàgina web.

 • Contacte:
  • o Finalitat: Atenció a les sol·licituds d’informació i posar-nos en contacte amb vostè per atendre’l.
  • Dades tractades: dades identificatives i de contacte i acadèmiques.
  • o Base de legitimització: Consentiment
 • Inscripció a activitats o cursos.
  • o Finalitat: atendre les vostres sol·licituds de visita física o virtual del centre, o participar en la jornada de portes obertes o webinars.
  • o Dades tractades: dades identificatives i de contacte i acadèmiques.
  • o Base de legitimització: Consentiment
 • • Inscripció a activitats o cursos.
  • Finalitat: gestionar la vostra inscripció en el curs de preparació de magisteri o altres activitats esportives i culturals.
  • o Dades tractades: dades identificatives i de contacte i dades econòmiques.
  • o Base de legitimització: execució de la relació jurídica.
 • Comunicacions informatives pròpies
  • Finalitat: Mantenir-lo informat sobre iniciatives i esdeveniments que puguin ser del vostre interès en l’àmbit educatiu.
  • Dades tractades: Dades identificatives i de contacte.
  • Base de legitimització: Consentiment
 • Perfilat amb fonts internes
  • Finalitat: Conèixer els estudis o serveis que més li puguin encaixar, així com la millor manera de comunicar-los-hi, segons les seves preferències o hàbits mostrats, i que siguin oferts per la nostra fundació o entitats que hi estiguin vinculades.
  • Dades tractades: Dades identificatives i de contacte, característiques personals, transaccions de béns i serveis i interessos.
  • Base de legitimació: Interès legítim de la FAO consistent en la millora de la nostra oferta educativa dirigint als estudiants aquells estudis adaptats a les seues característiques personals i preferències. En aquest sentit, la conseqüència d’aquest exercici és l’oferta d’estudis adaptats al que FAO considera que pogués resultar del seu interès. Podeu sol·licitar informació addicional sobre com hem valorat el nostre interès legítim i els seus propis interessos contactant-nos a dpd@ceu.es.

Així mateix, en entorns de xarxes socials, quan s’interactuï amb perfils propietat de FAO, es podran tractar dades dels usuaris atenent a les finalitats següents:

 • Gestió de les Xarxes socials.
  • Finalitat: L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social – Facebook, Twitter, LinkedIN, Youtube i Instagram- i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FAO, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil, encara que no incloses en cap fitxer. L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat. FAO utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis.
  • o Dades tractades: informació pública de lusuari, com el seu nom i/o usuari.
  • Base de legitimació: Consentiment de l’interessat.
 • Accés al perfil de l’Usuari:
  • o Finalitat: FAO realitzarà les actuacions següents: Accés a la informació pública del perfil; Publicació al perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de FAO; Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social; Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’Usuari. L’Usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions; per a això haureu d’accedir a la vostra configuració de privadesa.
  • Dades tractades: informació pública de l’usuari, com el seu nom i/o usuari.
  • Base de legitimació: Consentiment de l’interessat.
 • Publicacions a Xarxes socials:
  • Finalitat: L’Usuari, un cop unit a la pàgina de FAO, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , FAO es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari. FAO no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un Usuari. L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de FAO, però sí que romandran a la Xarxa Social.
  • Dades tractades: informació pública de lusuari, com el seu nom i/o usuari i, eventualment, imatges i veu.
  • Base de legitimació: Consentiment de l’interessat.
 • Gestió de concursos i promocions.
  • Finalitat: FAO es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’Usuari unit a la pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta, complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.
  • Dades tractades: informació pública de lusuari, com el seu nom i/o usuari, dades de contacte i, eventualment, imatges i veu.
  • Base de legitimació: Execució de la relació jurídica.

D’on provenen les dades personals que tractem?

Les dades que FAO tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l’usuari a través de la nostra pàgina web provenen de les fonts següents:

 • Dades aportades directament per l’usuari mitjançant l’emplenament dels espais per gestionar la comunicació amb els usuaris posats a disposició per FAO o mitjançant l’enviament de correus electrònics o per qualsevol altra via mitjançant la qual l’usuari estableixi comunicació amb FAO.
 • Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació establerta entre l’usuari i FAO.
 • De manera residual, dades obtingudes per altres entitats CEU.

Qui són els destinataris de les vostres dades personals?

No comunicarem les vostres dades a terceres entitats, excepte mandat legal, comunicació amb altres entitats CEU amb finalitats administratives i de gestió internes o que ho consenti expressament. FAO compta amb el suport de diferents proveïdors de serveis que actuen sota la seva responsabilitat i en nom en qualitat d’encarregats del tractament de dades”. Pots obtenir més informació sobre els nostres encarregats del tractament contactant-nos a dpd@ceu.es.

Igualment, la FAO informa als usuaris que les dades personals que ens proporcionin s’emmagatzemen a l’Espai Econòmic Europeu. Sense perjudici d’això, si per a la prestació d’algun servei extraordinari fos necessari fer una transferència internacional de dades, la FAO empararà aquesta transferència internacional en alguna de les garanties reconegudes sota la normativa aplicable com la signatura de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Si l’Usuari voleu obtenir més informació sobre les transferències de dades podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic dpd@ceu.es.

Per quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran pel termini determinat sobre la base dels següents criteris:

 • Durada de la relació jurídica i atenció de qualssevol responsabilitats derivades de la relació esmentada;
 • Obligació legal de conservació; i,
 • Sol·licitud de supressió per part de l’interessat en els supòsits en què escaigui.

Una vegada les dades no siguin necessàries per dur a terme les finalitats indicades, FAO procedirà al bloqueig de les seves dades, per tal de, eventualment, posar-les a disposició dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini legal de prescripció de les mateixes. Transcorregut aquest termini FAO procedirà a la destrucció de les dades. Podeu sol·licitar més informació sobre els terminis de conservació contactant-nos a dpd@ceu.es.

Quins són els vostres drets?

FAO us informa que compteu amb els drets següents sobre les vostres dades de caràcter personal:

 • Accedir a les vostres dades: Teniu dret a accedir a les vostres dades per conèixer quines dades personals estem tractant que us concerneixen.
 • • Sol·licitar la rectificació o supressió de les vostres dades: En determinades circumstàncies, teniu dret a rectificar aquelles dades personals que considereu inexactes i que us concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de FAO, així com dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan , entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies, tindreu dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les vostres dades, cas en què us informem que únicament conservarem les dades sobre les quals heu sol·licitat limitació en el tractament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat de les vostres dades: En determinades circumstàncies, tindreu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, i que ens hagueu facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, així com que siguin transmeses per part de FAO a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades, i en este cas, deixaríem de tractar-les llevat que hàgim de continuar fent-ho per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, us recordem que teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitats publicitàries o promocionals, així com a retirar qualsevol dels consentiments que hagueu prestat per al tractament de les vostres dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

FAO us informa que podreu exercitar els vostres drets sobre les vostres dades personals a través de qualsevol de les vies següents:

 • Mitjançant escrit dirigit a la FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU, Carrer Tutor, 35, 5a (28008) de Madrid, incloent-hi la referència “Protecció de Dades”.
 • Mitjançant escrit dirigit a l’adreça de correu electrònic dpd@ceu.es o lopdfao@abatoliba.edu incloent l’assumpte “Protecció de dades”.

En ambdós supòsits, s’exigeix acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l’enviament de còpia del DNI, NIE, passaport o document equivalent, per les dues cares. FAO facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d´un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

FAO us informa que podreu presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/). Això no obstant, en primera instància, podrà presentar reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades, que resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.