Batxillerat C.Socials

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l’Economia i de l’Empresa, el Màrqueting, el Dret, el Periodisme, la Història, la Geografia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l’estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

S1

MACS

E. de empresa

L. Universal

HMC

S2

MACS

E. de Empresa

Psicología

HMC

S3

MACS

C. Audiovisual

Economía

HMC

S4

MACS

E. de Empresa

L. Universal

C. Audiovisual

S5

MACS

E. de Empresa

L. Universal

Psicología

S6

MACS

HMC

L. Universal

Psicología

S7

MACS

C. Audiovisual

HMC

L. Universal

S8

MACS

F. del Arte

HMC

L. Universal

S9

MACS

HMC

L. Universal

Latín

S10

MACS

HMC

Biología

L. Universal

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.