fbpx

Batxillerat C.Socials

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l’Economia i de l’Empresa, el Màrqueting, el Dret, el Periodisme, la Història, la Geografia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l‟estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Matèries de Modalitat

HS1

Llengua i Cultura Llatina

MACS

L. Universal

Economia

HS

Llengua i Cultura Llatina

HMC

L. Universal

Economia

HS3

Llengua i Cultura Llatina

HMC

L. Universal

Projectes artístics

HS4

MACS

Economia

L. Universal

HMC

HS5

MACS

Projectes artístics

HMC

Economia

HS6

MACS

Economia

L. Universal

Psicologia

HS7

MACS

Economia

L. Universal

C. Audiovisual

HS8

MACS

Economia

HMC

Biologia

HS9

MACS

HMC

L. Universal

C. Audiovisual

HS10

MACS

HMC

L. Universal

Dibuix artístic

Matèries optatives

Arran de la Nova Llei orgànica 3/2020 (LOMLOE) oferim per als alumnes de la modalitat Humanitats les següents assignatures.

OPTATIVA 1
ANUAL

Matemàtiques aplicades

MACSS Aplicades

Llatí

Dibuix artístic

OPTATIVA 2
GENER - JUNY

Reptes científics (B y G)

Reptes científics (F i T)

Empresa

Bases cult. artístiques

Creació literària

Fts. Culturals del s.XX

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.