Batxillerat C.Socials

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l’Economia i de l’Empresa, el Màrqueting, el Dret, el Periodisme, la Història, la Geografia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l’estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

S1

MACS

E. d’Empresa

L. Universal

HMC

S2

MACS

E. d’Empresa

Psicologia

HMC

S3

MACS

C. Audiovisual

Economia

HMC

S4

MACS

E. d’Empresa

L. Universal

C. Audiovisual

S5

MACS

E. d’Empresa

L. Universal

Psicologia

S6

MACS

HMC

L. Universal

Psicologia

S7

MACS

C. Audiovisual

HMC

L. Universal

S8

MACS

F. de l’Art

HMC

L. Universal

S9

MACS

HMC

L. Universal

Llatí

S10

MACS

HMC

Biologíi

L. Universal

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.