fbpx

Batxillerat C.Socials

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l’Economia i de l’Empresa, el Màrqueting, el Dret, el Periodisme, la Història, la Geografia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l’estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Materias de modalidad

S1

MACS

Economía

L. Universal

HMC

S2

MACS

Economía

HMC

Fto. de la Empresa

S3

MACS

Economía

L. Universal

Fto. de la Empresa

S4

MACS

Economía

L. Universal

C. Audiovisual

S5

MACS

Economía

HMC

Biología

S6

MACS

HMC

L. Universal

C. Audiovisual

S7

MACS

HMC

L. Universal

Proyectos artísticos

S8

MACS

L. Universal

HMC

Lengua y Cultura Latina 

Materias optativas

A raíz de la Nueva Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) ofrecemos para los alumnos de la modalidad Social las siguientes asignaturas.
La primera optativa que ofrecemos es la más recomendada para esta modalidad. No obstante, se puede escoger cualquiera.

OPTATIVA 1

Creación Literaria
Francés
Alemán

Advanced*

Retos científicos (F y Q)

Matemáticas aplicadas (B y G)

OPTATIVA 2

F. Culturales del s.XX
Psicología

Bases culturales del Arte

Retos científicos (B y G)

Matemáticas aplicadas (F y Q)

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.