fbpx

Batxillerat C.Socials

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l’Economia i de l’Empresa, el Màrqueting, el Dret, el Periodisme, la Història, la Geografia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l’estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

S1

MACS

E. de empresa

L. Universal

HMC

S2

MACS

E. de Empresa

HMC

Psicología + Cultura A.

S3

MACS

E. de Empresa

L. Universal

Psicología + Cultura A.

S4

MACS

E. de Empresa

L. Universal

Psicología + Intr. Bio.

S5

MACS

E. de Empresa

HMC

Psicología + Intr. Bio.

S6

MACS

HMC

L. Universal

Dibujo artístico

S7

MACS

HMC

L. Universal

F. del Arte

S8

MACS

Latín

HMC

L. Universal

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.