fbpx

Batxillerat C.Socials

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l’Economia i de l’Empresa, el Màrqueting, el Dret, el Periodisme, la Història, la Geografia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l‟estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Materias de modalidad

S1

MACS

Economía

L. Universal

HMC

S2

MACS

Economía

HMC

L. Universal

S3

MACS

Economía

L. Universal

Psicología

S4

MACS

Economía

L. Universal

C. Audiovisual

S5

MACS

Economía

HMC

Biologia

S6

MACS

HMC

L. Universal

C. Audiovisual

S7

MACS

HMC

L. Universal

Dibujo artístico

S8

MACS

Dibujo técnico aplicado 

HMC

Lengua y Cultura Latina

Materias optativas

A raíz de la Nueva Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) ofrecemos para los alumnos de la modalidad Humanidades las siguientes asignaturas.

OPTATIVA 1 - ANUAL

Matemáticas aplicadas 

MACSS Aplicadas

Latín

Dibujo artístico

OPTATIVA 2
SEPT.-DIC.

Inglés Proficiency

Inglés Advanced

Inglés First

Francés

Alemán

OPTATIVA 2
ENERO - JUNIO

Retos científicos (B y G)

Retos científicos (F y T)

Empresa

Bases cult. artísticas

Creación literaria

Fts. Culturales del s.XX

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.