fbpx

Educació infantil

"Aprendre a descobrir"

L'etapa d'educació infantil es compon de dos cicles:

1.

Primer Cicle

De 0 a 3 anys.

2.

Segon Cicle

De 3 a 6 anys.

Els dos cicles estan estretament vinculats i procurem que mantinguin una relació de coherència i continuïtat, proporcionant als alumnes contextos educatius que ampliïn, diversifiquin i complementin les experiències que viuen en el context familiar.

CORPORATIVO-AOLIBA-127-771x1030

Durant aquesta etapa posem a la disposició dels nostres alumnes el màxim nombre d'experiències per promoure el desenvolupament de les habilitats que els permetin desenvolupar-se i ser competents en el món d'avui.

Educació infantil 1

Primer Cicle (0-3 anys)

En el primer cicle d'infantil, la vida quotidiana constitueix l'eix vertebrador de les activitats.

 • Procurem que una activitat, com l'hora de berenar o de descansar sigui educativa i aportació als nens la possibilitat d'adquirir noves destreses o capacitats perquè considerem que tot el que succeeix al voltant dels nens des que arriben al col·legi fins que se'n van, és important per al seu desenvolupament.
 • Intentem cuidar tots els detalls perquè els nens se sentin bé a l'escola, perquè un nen pugui aprendre és imprescindible que estigui content i que convisqui en un clima de confiança que li proporcioni seguretat. Quan els nens se senten estimats i atesos comencen a estar en disposició d'aprendre, explorant, experimentant, escoltant i observant el que els envolta. Per això el primer i el més important és que els nens estiguin ben cuidats i que adquireixin els hàbits més importants corresponents a la seva edat: autonomia, higiene, somni i alimentació.
 • Els nens són curiosos per naturalesa, des de molt petits inicien l'exploració del seu entorn, a partir dels objectes que troben a prop i de les reaccions que, sovint involuntàriament, provoquen en els adults que els envolten. Senten gran curiositat per totes les coses i exploren tot el que cau a les seves mans.
 • Està curiositat és el motor que els fa avançar i que no podem deixar d'aprofitar. Per això procurem crear ambients en els quals ells puguin experimentar i posar a prova tot el seu potencial per a anar descobrint el que els envolta. La relació dels nens amb el saber depèn de com es tracti des del principi la seva curiositat, les seves ganes d'explorar, de descobrir atributs i relacions, de saber…

Segon cicle (3-6 anys)

En el segon cicle d’infantil, donem molta importància als hàbits i les rutines del dia a dia però com que els nens són més grans i més autònoms podem dedicar més temps a realitzar activitats d’índole més acadèmica.

 • L’objectiu fonamental del segon cicle és potenciar que els alumnes adquireixin les capacitats bàsiques que els permetran aprendre i desenvolupar-se de forma autònoma en el futur. Aquestes capacitats són les següents:
 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònom
 • Aprendre a pensar i comunicar
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 • Aprendre a conviure i habitar el món
 • Sabem que la motivació és el motor més potent a l’hora d’aprendre per això procurem aprofitar totes les activitats del dia per proposar reptes als nostres alumnes, que els facin pensar i plantejar possibles solucions als problemes amb què es troben, prèviament pensats per seus mestres. De manera que una activitat com pot ser penjar la motxilla al penjador, o repartir les agendes es converteix en un exercici de lectura en el qual el nen ha de trobar un nom escrit, o saber quants nens hi ha a classe si hi ha dos malalts es converteix en un problema matemàtic que han de resoldre.
 • A l’escola donem molta importància al desenvolupament del llenguatge ja que sabem que una bona competència comunicativa és la base per poder aprendre qualsevol altra cosa. Per això des de petits dediquem molt de temps a treballar l’expressió i la comprensió oral, la lectura i l’escriptura. Immers en el nostre pla lingüístic i procurant que estigui estretament vinculat al dia a dia dels nens està l’anglès. . Els alumnes comencen a escoltar aquest idioma diàriament des de Ll-1, i progressivament anem augmentant el nombre d'hores fins a arribar a P5.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.