fbpx

Política de privacitat

Termes d’ús

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament ia no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.

L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si bé FUNDACIÓ ABAT OLIBA es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal

És intenció de FUNDACIÓ ABAT OLIBA oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i FUNDACIÓ ABAT OLIBA no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la web.

Política de privacitat xarxes socials

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per mitjà del qual es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que les vostres dades seran tractades sota la responsabilitat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (en endavant, “FUAO CEU”). FUAO CEU us informa que ha creat un perfil a les xarxes socials següents amb la finalitat principal d’anunciar els seus productes i serveis: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube i Google+.

Dades de FUAO CEU: G63095848
Adreça: c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona
Núm. Registre de Fundacions: 1829
secretariageneral@ceu.es
https://www.uaoceu.es

La persona usuària disposa d’un perfil en aquesta xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FUAO CEU, de manera que ha mostrat interès per la informació anunciada a la xarxa social. Per mitjà de la unió a la nostra pàgina la persona usuària ens ha facilitat el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil. De la mateixa manera, us indiquem que està prevista l’elaboració de perfils a fi de conèixer els productes o els serveis que més us puguin encaixar i que siguin oferts per la nostra fundació o per entitats vinculades a ella (*), i d’entendre la millor forma de comunicar-vos-els segons les vostres preferències o els hàbits mostrats.
La persona usuària pot accedir a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social en qualsevol moment, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.
FUAO CEU té accés a la informació pública de la persona usuària i, en especial, el seu nom de contacte, que són objecte de tractament per part de FUAO CEU. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i no són incorporades a cap fitxer.
D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent sobre protecció de dades, podeu adreçar-vos a l’autoritat de control competent a fi de presentar la reclamació que considereu oportuna. També podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com el dret a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquestes dades. Per a això caldrà adreçar la petició a FUAO CEU, c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic següent: lopd@abatoliba.edu.

En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades que podeu exercitar davant de FUAO CEU d’acord amb el capítol III del Reglament general de protecció de dades (RGPD), cal que tingueu en compte aquests aspectes:

Dret d’accés: és el dret de la persona usuària a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal, el tractament de les quals l’hagi dut a terme o l’estigui duent a terme FUAO CEU, així com a obtenir la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes dades.
Dret de rectificació: és el dret de la persona afectada a modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes. Només podrà exercir-se aquest dret en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de FUAO CEU (per exemple, l’eliminació de comentaris publicats en la pròpia pàgina o d’imatges o continguts web en què constin dades de caràcter personal de la persona usuària).
Dret a la limitació de tractament: és el dret a limitar les finalitats del tractament previstes de manera original per la persona responsable del tractament.
Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de la persona usuària, excepte en allò que estableixen el propi RGPD o altres lleis aplicables que determinen l’obligatorietat de la conservació d’aquestes dades dins el termini i en la forma escaient.
Dret de portabilitat: és el dret a rebre de FUAO CEU les dades personals que la persona usuària li hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a una altra persona responsable.
Dret d’oposició: és el dret de la persona usuària a requerir que FUAO CEU no dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que aturi el tractament d’aquestes dades.
Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, caldrà complir amb els següents requisits.

Presentació d’un escrit a l’adreça postal següent: c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o bé a través del correu electrònic següent: lopd@abatoliba.edu.
Compliment dels requisits legals següents per part de l’escrit remès per la persona titular de les dades, en relació amb les quals vol exercir els seus drets:
Nom i cognoms de la persona interessada i còpia del DNI. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també caldrà la identificació, a través del mateix mitjà, de la persona que representa la persona interessada, així com el document acreditatiu d’aquesta representació. La fotocòpia del DNI pot ser substituïda per qualsevol altre mitjà a fi d’acreditar-ne la identitat, sempre que aquest mitjà sigui vàlid en dret.
Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici de drets que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si la persona interessada no fa referència a cap fitxer concret, se li facilitarà tota la informació relativa a les seves dades de caràcter personal que es tingui. Si, en canvi, sol·licita informació d’un fitxer concret, només se li facilitarà la informació inclosa en aquest fitxer. Mai es facilitarà informació relativa a terceres persones. Si la persona interessada sol·licita la informació per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà sobre la manera com ha de fer-ho i l’adreça a la qual ha d’enviar la petició. Mai es proporcionarà informació per telèfon.
Domicili als efectes de notificacions.
Data i signatura de la persona sol·licitant.
Documents acreditatius de la petició formulada.
Utilització de qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

FUAO CEU realitzarà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil.
Publicació al perfil de la persona usuària de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de (“raó social de la Fundació”).
Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de la persona usuària.
La persona usuària sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-la i restringir amb qui comparteix les seves connexions. Per a això, ha d’accedir a la pròpia configuració de privacitat.

Publicacions

La persona usuària, un cop s’hagi unit a la pàgina de FUAO CEU, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que suporti la xarxa social en qüestió. La persona usuària en tot cas ha de ser titular dels continguts apuntats anteriorment, tenir-ne els drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment de les terceres persones afectades. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina de textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o la dignitat i/o que violin drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, FUAO CEU es reserva el dret de retirar immediatament el contingut i pot sol·licitar el bloqueig permanent de la persona usuària.

FUAO CEU no es fa responsable dels continguts que una persona usuària hagi publicat lliurement.

La persona usuària ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres persones usuàries, de manera que ella mateixa és la principal responsable de la seva privacitat.

FUAO CEU no emmagatzemarà en cap fitxer les imatges que puguin publicar-se a la pàgina, però aquestes imatges sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

FUAO CEU es reserva el dret de realitzar concursos i promocions, als quals la persona usuària unida a la pàgina de FUAO CEU podrà participar. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la xarxa social a aquest efecte, es publicaran a la mateixa plataforma d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i amb qualsevol altra norma aplicable.
La xarxa social en cap cas patrocina, avala o administra cap de les nostres promocions ni hi està associada.

Publicitat

FUAO CEU utilitzarà la xarxa social per anunciar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les vostres dades de contacte a fi de realitzar accions directes de prospecció comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals de la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres persones usuàries la pàgina de FUAO CEU perquè elles també puguin gaudir de les promocions o estar informades de l’activitat de FUAO CEU.
A continuació es detalla l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/
Google+: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/

*Institucions, centres dependents i fundacions CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria i l’Asociación Católica de Propagandistas.

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, la FUNDACIÓ no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines Web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des de la pàgina de la FUNDACIÓ ABAT OLIBA és independent i la FUNDACIÓ ABAT OLIBA no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no és de la FUNDACIÓ no implica que la FUNDACIÓ doni suport o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

Utilització de Cookies

La FUNDACIÓ ABAT OLIBA t’informa que tens instal·lades cookies en els teus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del teu ordinador. Quan navegues a través de la pàgina web de la FUNDACIÓ el servidor podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la teva última visita. La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de forma automàtica, però pots configurar el teu navegador per ser avisat en la pantalla del teu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta manera, impedir la seva instal·lació al teu disc dur.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de la FUNDACIÓ ABAT OLIBA o de les altres entitats que puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través del portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de FUNDACIÓ ABAT OLIBA o, si escau, de l’entitat prestadora de serveis titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

Confidencialitat i Protecció de Dades

La informació rebuda per la FUNDACIÓ ABAT OLIBA a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima confidencialitat.

A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la FUNDACIÓ ABAT OLIBA informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web són incorporats en fitxers titularitat de la mateixa amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris.

La FUNDACIÓ podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats i serveis dels centres de la FUNDACIÓ, o d’altres activitats relacionades amb la mateixa, que puguin resultar del seu interès.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei l’usuari pot dirigir-se mitjançant escrit a la FUNDACIÓ ABAT OLIBA, Ref.Protección de dades, domicili Av. Pearson N.9, Barcelona., O bé, per correu electrònic a lopdaoloreto@abatoliba.edu

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

La FUNDACIÓ ABAT OLIBA declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina web corporativa:

FUNDACIÓ ABAT OLIBA no serà en cap cas responsable de l’ús del Web que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a la FUNDACIÓ davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús.

Compra de llibres

Lliurament : Els primers dies d’inici de les classes seran lliurats als alumnes

Despeses d’enviament i gestió : gratuïts.

Formes de pagament : amb targeta de crèdit.

Canvis : Els canvis de llibres són gratuïts.

Termini de devolució : El termini per a qualsevol devolució o canvi és de 15 dies.

Per fer un canvi o devolució s’han d’adreçar a l’oficina d’administració del Centre

Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.